Informare publică

CSN Lascăr Pană

 Instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale pentru Sport.

Codul de conduită etică și profesională a personalului contractual din Complexul Sportiv Național Lascăr Pană

Proces verbal de constatare – bunuri cu titlu gratuit