Transparența administrativă

CSN Lascăr Pană

Instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Transparența administrativă

Programul de lucru

Sediul administrativ: luni – vineri între orele 8-16.

Program audiențe

Marți și Joi, orele 10-12: Director.

Cerere de informații de interes public

Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației. (art. 2. , lit. b din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public)

Conform prevederilor art. 6, alin (3) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
a) autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
b) informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;
c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Pentru a facilita primirea de către dumneavoastră a unui răspuns cât mai prompt, vă rugăm să descărcați formularul atașat şi să-l trimiteți la email csnbaiamare.comunicare@yahoo.com sau pe adresa CSN Lascăr Pană, Bd. Unirii 14A, Baia Mare, jud. Maramureș.

Responsabil din partea instituției cu furnizarea informațiilor de interes public este Țuțea Robert.