Structura organizatorică

CSN Lascăr Pană

 Instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Conducerea

  • Director: Andrei Sorin Ovidiu
  • Contabil șef: Alexa Aurora
  • Șef Serviciu Resurse Umane, Administrativ, Secretariat, Relații Publice și Juridic: Cucoșel Ciprian Bogdan
  • Șef Serviciu Biroul Investiții Patrimoniu: Szekely Zoltan
  • Șef Serviciu Biroul Achiziții Publice Aprovizionare:  Tarba Mirabela
  • Șef Serviciu Baze Sportive, Refacere, Recuperare: Sabău Andrei
  • Șef Serviciu Cazare Alimentație: Dragomir Gheorghe

Organigrama