Informare publică

CSN Lascăr Pană

 Instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Legea 544/2001