Despre

CSN Lascăr Pană

 Instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

CSN Lascăr Pană

Complexul Sportiv Național „Lascăr Pană” este o instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sediul în municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 14A, judeţul Maramureş.

Obiectul de activitate al Complexului Sportiv Naţional „Lascăr Pană” îl constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregătirii loturilor naţionale şi olimpice, precum şi organizării competiţiilor sportive de nivel naţional şi internaţional.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Complexului Sportiv Naţional „Lascăr Pană” se asigură din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul de stat, acordate în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările şi completările ulterioare.